Skip to main content

Huishoudelijk regelement

Hieronder vindt u ons huishoudelijk regelement.

Om incidenten en verwarring te voorkomen, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld met als doel een prettige en veilige omgeving te creëren voor de patiënten, bezoekers en de medewerkers. Patiënten en bezoekers dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden.

Algemeen
 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen. Afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan middels telefoon (030-24 21 444), mail (info@uwfysio.com) of kan medegedeeld worden op de voicemail.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties/ kwaliteiten heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.
 • Wanneer u telefonisch een eerste afspraak wilt maken houd dan uw BSN-nummer en verzekerings-nummer bij de hand. Het is niet altijd mogelijk om UwFysio direct aan de telefoon te krijgen. Spreek in dit geval duidelijk uw nummer in op de voicemail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.
 • UwFysio behoudt zich het recht voor om personen die ongewenst gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Let u op uw waardevolle spullen, UwFysio is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of daar buiten (auto, fiets).
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk
 • U wordt verzocht verzorgd bij de fysiotherapeut te verschijnen.
Aanmelden en behandelingen
 • U kunt zich aanmelden middels telefoon (030-24 21 444), email (info@uwfysio.com) of website (www.uwfysio.com). Het streven is om op werkdagen (ma- vrijdag) binnen 48 uur de eerste behandeling plaats te laten vinden.
 • Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut, wordt u verzocht om uw legitimatie en verzekeringspas mee te nemen. Dit wordt door uw zorgverzekeraar verplicht om een dossier aan te kunnen maken. Zonder deze gegevens vergoed uw zorgverzekeraar geen behandelingen.
 • Wilt u voor de eerste behandeling uw aanvullende verzekering nagaan en kijken of u verzekerd bent voor fysiotherapie. UwFysio draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor de behandelingen.
 • Als u een verwijsbriefje heeft gekregen van uw (huis-) arts, wilt u deze dan meenemen. Wij moeten deze van u aannemen en in uw dossier bewaren.
 • Wij stellen het op prijs dat u hygiënisch op uw afspraak verschijnt.
Privacy
 • Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’.
 • Alleen behandel,- en administratieve gegevens worden vastgelegd.
 • Gegevens worden pas aan derden verstrekt, als de patiënt hiervoor schriftelijk/ mondeling toestemming toe geeft.
 • De klant heeft recht om zijn/haar gegevens in te zien.
 • Nadat de klant uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar bewaard en zodanig gearchiveerd, dat alleen de behandelende fysiotherapeut(en) inzage hebben in deze gegevens.
 • Indien u van mening bent dat de UwFysio niet op een juiste manier met u en uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de behandelend fysiotherapeut, of via de geldende klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken.
Klachten
 • UwFysio heeft een klachten procedure (KNGF), die u op verzoek kunt krijgen van onze medewerkers.
Betaling
 • Informatie met betrekking tot de kosten van een behandeling kan de cliënt vragen aan de fysiotherapeut. Tevens is er in de wachtkamer een tarievenlijst aanwezig. Ook kunt u onze gestelde tarieven inzien op onze website (www.uwfysio.com).
 • De tarieven welke uw verzekering hanteert, staan in uw polisvoorwaarden.
 • Het is voor de klant niet mogelijk zich aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de klant hiervoor niet verzekerd is of wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 • Wanneer behandelingen vallen onder een overeenkomst, dan worden deze behandelingen altijd rechtstreeks volgens de gemaakte afspraken bij de betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Cliënt draagt zelf ten alle tijden de eindverantwoordelijkheid voor de vergoeding bij zorgverzekeraar en/of factuur.

Maak nu een afspraak bij ons

Afspraak maken

   94% beveelt aan

   Fysio aan huis

   Alle zorgverzekeraars

   Ruime openingstijden