Skip to main content

Echografie

Wat is echografie?

Met echografie kunnen in de fysiotherapie opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Echografie werkt aan de hand van ultrageluid en is goed voor het in kaart brengen van zachtere weefsels. Denk hierbij aan spieren, pezen, gewrichtsbanden en slijmbeurzen. Echter kunnen we daarnaast binnen de fysiotherapie ook hardere structuren in kaart brengen met echografie, zoals verkalkingen (calcificaties) in bijvoorbeeld de schouder of de achillespees.
Echografie wordt binnen de fysiotherapie gebruikt als een toevoeging op het lichamelijk onderzoek. Het grootste voordeel van echografie in de fysiotherapie is dat de uiteindelijke diagnose uit het onderzoek specifieker opgesteld wordt. Dit betekent dat de fysiotherapeutische behandeling die daarop volgt ook efficiënter en daardoor effectiever ingezet kan worden. Een ander voordeel van echografie binnen de fysiotherapie is dat veranderingen op weefselniveau (fysiologisch) in onder andere een spier of pees gemonitord kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheurtje in een spier, waardoor je gerichter belasting op kunt gaan voeren. Verder wordt echografie in de fysiotherapie ook ingezet als visuele feedback middel om specifieke spieren aan te spannen en te trainen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trainen van rompstabiliteit bij rugklachten.

Wanneer echografie fysiotherapie?

Wanneer zou echografie binnen de fysiotherapie een toegevoegde waarde zijn voor u? Dit zou toegepast kunnen worden bij verdenking op een spier- of peesblessure, denk bijvoorbeeld aan:

  • Achillespeesklachten;
  • Tenniselleboog;
  • Klachten onder de hak;
  • Schouderklachten;
  • (gedeeltelijke) Spierscheuringen.
  • Daarnaast kan echografie nog verder toegepast worden bij verdenking op:
  • Slijmbeursontsteking;
  • Verrekking van gewrichtskapsel of –banden;
  • Scheuring van gewrichtskapsel of –banden;
  • Cystes.

Wat kan UwFysio doen?

Als een van onze therapeuten een verdenking heeft waarbij echografie van toegevoegde waarde is, dan zullen wij u hiervoor inplannen en dit ook inzetten. Hiermee kunnen we een duidelijker beeld geven en wellicht een antwoord geven op de verdenking, diagnosticeren doen we daarin echter niet. Dit is aan de radiologen die gespecialiseerd zijn in beeldvorming, wij geven enkel een duidelijker beeld bij een aanname

Maak nu een afspraak bij ons

Afspraak maken

   94% beveelt aan

   Fysio aan huis

   Alle zorgverzekeraars

   Ruime openingstijden

   94% beveelt aan

   Fysio aan huis

  Alle zorgverzekeraars

   Ruime openingstijden