Fysiotherapie bij kaakklachten

Kaakklachten, ook wel craniomandibulaire dysfuncties genoemd, hebben veel verschillende ontstaanswijzen en kan grote gevolgen hebben. Bij het onjuist bewegen van de kaak ten opzichte van de schedel kunnen klachten ontstaan zoals knakken van de kaak, pijn bij kauwen, hoofdpijn en aangezichtspijn. Maar ook minder voor de hand liggende problemen zoals langdurige nek- en rugklachten, slikproblemen en oorsuizen/ruizen kunnen vaak tot kaakproblematiek terug geleid worden.

Over het algemeen hebben deze klachten een lange voorgeschiedenis, houdt er rekening mee dat deze klachten dan ook niet in enkele behandelingen verholpen kan worden. In sommige gevallen wordt er besloten om multidisciplinair samen te werken met bijvoorbeeld tandartsen, kaakchirurgen en logopedisten om uw kaakklacht te verhelpen.

Vooraf aan de behandeling zal er middels een anamnese-gesprek uw klacht duidelijk in beeld gebracht worden. De symptomen en klachten bepalen het vervolgonderzoek, wat de aan het eind van het gesprek gestelde hypothese zal moeten bevestigen. Aan de hand hiervan zal de therapeut in samenspraak met u een behandelplan opstellen.  Dit zal voornamelijk bestaan uit kaak-oefeningen en mobilisaties van de kaak.

Wat kan UwFysio doen bij uw kaakklachten?

  • Wij diagnosticeren uw klacht.
  • Zo nodig verwijzen wij u voor verdere diagnostiek.
  • Wij proberen uw herstel te versnellen en te optimaliseren.
  • Wij richten ons op het revalideren.
  • Wij richting ons op voorkoming van herhaling van uw kaakklacht.

Spoedig weer klachtenvrij!

Afspraak maken